Under finner du svar på en del ofte stilte spørsmål om kursopplegget. Ha disse i bakhodet når du fyller ut tilbakemeldings-skjemaet. Husk at vi er en frivillig drevet klubb, og at konstruktiv tilbakemelding alltid er å foretrekke 🙂

Hvorfor er det så varmt/dårlig luft i lokalene?

Lokalene vi leier av Bårdar har air condition, men denne er ikke dimensjonert for en haug med svette dansere. På grunn av støy mot naboer, og for at air condition skal fungere i det hele tatt, kan vi dessverre ikke åpne dører/vinduer for å lufte

Kan jeg få mer personlig tilbakemelding i timene?

Instruktørene gjør så godt de kan for å gi personlig tilbakemelding, men med 30 elever er det vanskelig å gi utfyllende tilbakemeldinger til alle samtidig som man skal drive timen fremover med god flyt. Ønsker du tilbakemeldinger utover det man får i timene anbefales det å ta en privattime, gjerne sammen med en partner. Da får man en unik mulighet til å jobbe med sin egen dansing.

Må vi bytte partner?

Ja, på våre kurs er rullering av partner en sentral del av undervisningen. Det skyldes at Lindy Hop først og fremst er en sosialdans. For å utvikle evnene som skal til for å kunne danse og ha det gøy med en tilfeldig person (fra kanskje andre siden av kloden) er det viktig å prøve ut teknikkene man lærer med flere enn bare sin faste partner. På sosialdans kan man danse med hvem man vil, så der må dere gjerne fokusere på hverandre om ønskelig, selv om det anbefales å ta del i klubbens sosiale fokus ved å danse med alle.

Hvorfor har vi jazz-oppvarming?

Jazz handler ikke først og fremst om rutiner som man kan showe med på sosialdans, selv om det også er gøy. Musikken vi danser til er swingjazz, og ved å bli kjent med de individuelle jazz-bevegelsene blir man også mer bevisst på hvordan dansen og musikken spiller sammen, som er direkte overførbart til hvordan man danser Lindy Hop som pardans. Jazz er også en ypperlig mulighet til å bli kjent med hvordan man kan bevege sin egen kropp, uten partner, og hvilke begrensninger man har der, for eksempel på grunn av dårlig kondis, tøyelighet, styrke, osv, som man så kan jobbe med. Et viktigt steg på veien til å bli en dyktig Lindy-danser er å være komfortabel med å danse selv, uten en partner.

Hvorfor er nivået så ujevnt?

Bårdar Swing Club er en relativt liten danseklubb, med få kurs/kursnivåer per semester. Vi fokuserer også på det å ha et trivelig miljø med bredde, over strenge opptakskrav og auditions for å komme inn på kurs (med visse unntak). Vi overlater derfor til elevene selv å melde seg på rett kursnivå for det nivået de føler seg komfortable med. Dette vil naturlig gi et noe spredt nivå på kursene. Samme problem ser man for øvrig også i større klubber, eller ved internasjonale workshops som har auditions, så detter er vanskelig å unngå uansett hvordan man løser det.
En faktor i dette er at mange overvurderer egne ferdigheter, også de som føler at kursnivået er ujevnt, så nivået er nok ikke så ujevnt som man kanskje føler det. Det er uansett opp til en selv å jobbe med de tingene man vet man synes er vanskelig, og ikke gjøre seg avhengig av partnere for å jobbe i timene. Ansvar for egen læring og en positiv holdning gjør mye for læringsmiljøet!

Hvorfor tilbys ikke Lindy 5, 6 osv.?

Bårdar Swing Club er en relativt liten danseklubb, med begrenset mulighet til å tilby kurs i alle former og fassonger. Flere kurs betyr flere instruktører og flere lokaler. Det er også begrenset læringsutbytte av å ha tradisjonelle kurs når man kommer over et visst nivå. Vi fokuserer derfor vår ressurser på basistilbudet av Lindy 1-4, jazz, og superkurs. Ønsker man å utvikle seg videre som danser utover dette tilbudet anbefales det å egentrene, reise på workshops i utlandet, og ta privattimer. Dette gir et mye bedre resultat på sikt.

Hvorfor bruker vi ikke timene på å repetere?

Hver time avsluttes med at elevene filmer en oppsummering av timen. Det forventes da at man trener på materialet hjemme hvis det er noe man føler ikke satt helt, og at man prøver ut det man har lært på sosialdans. Spesielt mengdetreningen som skjer på sosialdans er viktig for at ting skal sitte. Å bruke tid, feks første halvtimen av timen, på å repetere fra forrige gang ville spise opp mye læringstid som kunne vært brukt på andre ting, og er ikke særlig solidarisk ovenfor de som faktisk har jobbet med materialet på egen hånd mellom timene.

Tilbyr dere privattimer?

Det er mulig å spørre klubbens instruktører om privattimer. Dette er primært et tilbud for eksisterende medlemmer som har konkrete ønsker om hva de vil jobbe med og fokusere på. Kontakt instruktørene direkte, eller send en epost til info@bardarswingclub.no.