Kurstilbudet vårt

Klubben arrangerer ukentlige kurs i boogie woogie, lindy hop, balboa, solojazz og collegiate shag på flere nivå. Beskrivelse av dansene. De fleste kurs har 12 kursganger. Oppstart er i januar og september, og påmelding annonseres i forkant – følg med på forsiden! Det er dessverre ikke mulig å begynne på nybegynnerkurs midt i semesteret, men vi har ofte gratis introkurs på steder vi danser. På de høyere nivåene kan det være mulig å bli med på kurs midt i, gitt at det er plass og gir en grei fører-følger balanse.

Ikke alle kursene undervises hvert semester, se kursplanen for hvilke kurs som undervises for tiden

Lindy Hop

Lindy Hop 1

English below

Dette er et nybegynnerkurs i Lindy Hop, og passer for deg som aldri har danset før eller som har danset andre dansestiler. Lindy Hop er først og fremst en sosialdans som man lærer for å kunne danse med hvem som helst, og for å ha det moro!

Dansen oppsto i det afro-amerikanske miljøet i Harlem i New York på 1910-1930 tallet. Lindy Hop ble danset til datidens pop-musikk; swing jazz. Musikken og dansen er tett knyttet, og derfor danser vi fremdeles til swing jazz.

Lindy Hop er, i likhet med swing jazz, energisk og har mye rytmer. Både i dansen og i musikken er individualitet og improvisasjon viktige elementer. I Lindy Hop er begge danserne like viktige i partnerskapet, og musikken blir ofte omtalt som den tredje partneren.

I dette kurset lærer du din valgte rolle som fører eller følger, og vi fokuserer på basisrytmer, grunnleggende figurer, lekenhet og musikalitet. Vårt mål er at du skal kjenne danseglede og kunne begynne å danse sosialt.

Språk: Kurset holdes på norsk eller engelsk, dette avhenger av deltakerne og instruktørene på kurset.


This is a Lindy Hop beginner’s course. Lindy Hop is a fun and playful social dance. This level is suitable for those who have never danced before or who have danced other dance styles.

The dance originated in the African-American communities in Harlem, New York in the 1910-1930s. Lindy Hop was danced to the pop music of the time; swing jazz. The music and the dance are closely linked, which is why we still dance to swing jazz.

Lindy Hop is, like swing jazz, energetic with a lot of rhythm. Both in the dance and in the music, individuality and improvisation are important elements. In Lindy Hop, both dancers are equally important in the partnership, and the music is often referred to as the third partner.

In this course you will learn your chosen role as leader or follower, and we focus on basic rhythms and steps, playfulness and musicality. Our goal is for you to feel the joy of dancing and be able to start dancing socially.

Language: The course is held in Norwegian or English, depending on the participants and instructors.

Lindy Hop 2

For å kunne følge dette kurset bør du ha vært gjennom de tre grunntrinnene groove walks, kicksteg/charleston og trippelsteg, samt kjenne til grunnleggende figurer som tuck turn, send out, side-by-side charleston, hand-to-hand charleston, swingout og circle. Innholdet varierer litt fra semester til semester, og du kan fint gå kurset flere ganger. På dette kurset jobber vi videre med grunnleggende turer, og lærer kombinasjoner og variasjoner på disse med et mål om å bli tryggere på sosialdans. Fokuset på teknikk vil være litt høyere enn på Lindy 1.

Språk: Kurset holdes på norsk eller engelsk, dette avhenger av deltakerne og instruktørene på kurset.


For this course you should know the three basic steps: groove walks, kick steps/charleston and triple steps and know the basic figures such as the tuck turn, send out, side-by-side and hand-to-hand charleston, swing out and circle. The content of this course will vary from semester to semester, and can be taken multiple times. Focus will be improving the technique of the basic figures and learning some new ones, as well as adapting the dance to the music and your partner.

Language: The course is held in Norwegian or English, depending on the participants and instructors.

Lindy Hop 3

Dette er nivået for deg som er ute etter å forbedre teknikken din, og utvide repertoaret ditt med flere variasjoner. På kurset vil vi jobbe videre med grunnleggende teknikk og musikalitet. Vi begynner også å danse til raskere musikk. Kursmaterialet på dette nivået varierer fra semester til semester i takt med hva de ulike instruktørene ønsker å formidle. Det er derfor et kurs du med fordel kan gå flere ganger. Kurset forutsetter at du behersker og varierer fritt mellom basisfigurene fra Lindy 1 og 2, og kan tilpasse dansen din til musikken.

I vårsemesteret 2024 holdes det to Lindy 3 kurs på mandager og onsdager med litt forskjellige fokus. Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne delta på kurset, så vær oppmerksom på at man kun kan få plass på én av kursrekkene (mandag ELLER onsdag).

Begge Lindy 3-kursene starter med fokus på gjennomgang av de grunnleggende konseptene og bevegelsene du allerede kjenner. I andre halvdel av semesteret vil begge kursene inneholde klasser for å hjelpe deg med å bygge gode vaner i dansen din, utvide repertoaret og tempospekter, samt nye variasjoner.

Gruppen på mandager vil ha litt økt fokus på å bryte de vanlige dansemønstrene med nytt fotarbeid og variasjoner av grunnfigurer.

Gruppen på onsdager vil konsentrere seg litt mer om å konsolidere gode dansevaner for partnere, og bruke det til å utvide tempospekteret i dansen din.

Språk: Kurset holdes på norsk eller engelsk, dette avhenger av deltakerne og instruktørene på kurset.


This course is for those who are looking to improve their technique and expand their repertoire with more variations. In this course we will work on basic techniques and musicality. We also start dancing to a faster tempo. The lessons will vary from semester to semester such that this is a course you can, and probably should, take multiple times. The course requires that you master and vary freely between the basic figures from Lindy 1 and 2, and can adapt your dance to the music.

For the spring semester 2024, two Lindy 3 courses will be held: Mondays and Wednesdays with slightly different focuses. We want as many people as possible to be able to attend the classes, so please note that you can only get a spot in one of the two Lindy 3 groups (Monday OR Wednesday).

Both Lindy 3 courses will start with a focus on reviewing the basic concepts and movements that you already know. For the second half of the semester both courses will include classes to help you build up good habits in your dancing, expand your repertoire and range of tempos, as well as new variations.

The group on Mondays will have a slightly increased focus on breaking usual the dancing patterns with new footwork and movement variations of basic figures.

The group on Wednesdays will concentrate a bit more on consolidating good partner dancing habits, and use that towards expanding the range of tempos in your dancing.

Language: The course is held in Norwegian or English, depending on the participants and instructors.

Lindy Hop 4 (holdes ikke våren 2024 / not offered in the spring term 2024)

Dette er nivået for deg som har tatt Lindy Hop 3 én eller flere ganger tidligere. Du er komfortabel med improvisasjon og at tempoet i musikken går opp, samtidig søker du kanskje noen verktøy for å utvikle ditt individuelle uttrykk videre? Kursmaterialet på dette nivået varierer fra semester til semester i takt med hva de ulike instruktørene ønsker å formidle. Du vil bli presentert for ulike konsepter og vil få størst utbytte av kurset dersom du også jobber med materialet utenfor kurset.

Språk: Kurset holdes på norsk eller engelsk, dette avhenger av deltakerne på kurset.


This is a course for advanced dancers with experience from Lindy Hop 3 one or several times. You should be comfortable with improvisation and fast tempo, but at the same time seek tools to develop your individual expression in the dance. Depending on the teachers, the content of the course will vary from one semester to another. You will be presented to several concepts and will benefit from practising and applying these concepts outside of the weekly lessons. 

Language: The course is held in Norwegian or English, depending on the participants.

Lindy Egentrening

Egentrening er et åpent rom hvor du kan øve på det du har lært i timene, eller teste ut noe nytt. Du kan trene med dansepartner eller solo. Det vil være en instruktør til stede som spiller musikk, og kan være behjelpelig hvis man har spørsmål.


An open space where you can practise solo, or together with dance partners. A teacher will be present to play music and answer questions.

Solo jazz

Jazz begynner (beginner)

Nybegynnerkurs for deg som aldri har danset før, har danset andre dansestiler, eller som aldri har prøvd å danse solo. På dette kurset vil du lære deg grunnleggende dansebevegelser og rytme som passer til jazzmusikk, samt en rutine, med fokus på kroppsbevissthet. Dette er et kurs som raskt gir mestringsfølelse og danseglede. 

Språk: Kurset holdes på norsk eller engelsk, dette avhenger av deltakerne og instruktørene på kurset.


Beginner course for those who have never danced before, have danced other dance styles, or who have never tried solo dancing before. In this course, you will learn basic dance movements and rhythm fitting jazz music, as well as a routine, with a focus on body awareness. This is a course that will quickly give you a sense of mastery and joy of dancing.

Language: The course is held in Norwegian or English, depending on the participants and instructors.

Jazz litt øvet (beginner/intermediate)

Jazz litt øvet er for de som har lært det grunnleggende om autentisk jazz og ønsker å fortsette å lære! I dette kurset får du en sjanse til å jobbe videre grunnleggende steg, lære noen varianter, få en bedre forståelse av overganger mellom bevegelser og jobbe med rytmen din. Du vil også ha sjansen til å utforske ditt eget uttrykk for jazzmusikk! For de som har fullført Jazz 1/Jazz begynner (eller tilsvarende) eller som har lyst på en utfordring! Kurset går over 6 ganger, og starter halvveis i semesteret (våren 2024).

Språk: Kurset holdes på norsk eller engelsk, dette avhenger av deltakerne og instruktørene på kurset.


Jazz beginner/intermediate is for those who have learned the basics of authentic jazz and want to keep learning! In this course you’ll have a chance to improve on your basics, learn some variations, get a better understanding of transitions between moves, and work on your rhythm. You’ll also have the chance to explore your own expression of jazz music! For those who have completed Jazz 1 / Jazz beginner (or its equivalent) or who are up for a challenge! The course runs over 6 classes and starts halfway through the semester (spring 2024)

Language: The course is held in Norwegian or English, depending on the participants and instructors.

Collegiate Shag

Shag 1

Collegiate shag er en av de eldste swing-dansene som oppstod i USA på 20-tallet og var populær spesielt blant ungdommer. Det er en morsom og energisk dans med grunntrinn på seks takter som danses ofte til rask swing-musikk og er morsom å se på! Collegiate shag gir deg en helt spesiell følelse med sin crazy footwork og flytende lead-n-follow variasjoner. I de siste årene har shag blitt veldig populær i Europa, og nå kan DU også lære den på Bårdar Swing Club!

Dette kurset passer for deg som har danset en annen type swing før, men ingen forkunnskaper kreves.

Vi skal lære forskjellige grunntrinn, enkle og litt mer avanserte figurer samt noen variasjoner for å improvisere til musikken.

This course is for people who have never danced Collegiate Shag before. It is beneficial is you have danced another swing dance before, but it is not required. During this course you will learn different basic steps, simple and more advanced figures. And we will focus on improvising to the music.

Shag 2

Dette kurset er for deg som har gått på Shag 1 en eller flere ganger. Du må være komfortabel med grunnstegene og lede og følge enkle turer. Som bytt plass og sugar push. I dette kurset vil du lære deg nye grunnsteg, turer og variasjoner og øve i høyere tempo.

This course is for dancers who already went through level 1 one or several times. You have to be confident doing basic steps on slow tempo and leading/following simple figures, like change of place or sugar push. In this course you will learn new kinds of basic steps, figures and variations, and practice what you already know in higher tempo. The curriculum this semester will be different from last semester.

Shag Up

Boogie Woogie

Boogie 1

Nybegynnerkurs i Boogie Woogie holdes av Bårdar Danseinstitutt. Meld deg på her. Alle som deltar på dette kurset kan også sosialdanse hos BSC.

Boogie 2

Boogie 3

Balboa

Balboa 1

Dette er et nybegynnerkurs hvor vi lærer pardansen Balboa fra skrætsj, med erfarne instruktører. Balboa er en swingdans som oppstod på 1920-1940 tallet i California, USA. Opprinnelig var det to ulike danser som i dag har smeltet sammen til én dans (pure Balboa og Balboa swing). Balboaens særegne stil gjør den til en dynamisk og morsom dans, velegnet for de trange dansegulvene dansen oppstod på. Tett sammen og intim det ene øyeblikket, rask swing med høyt tempo og mye momentum det neste. Dansen er også kjent for fancy og variert fotarbeid. I løpet av kurset vil du lære grunntrinn, noen av de vanligste turene, teknikker benyttet i dansen og føring/følging slik at du kan danse med andre. Det er viktig at du deltar fra første time for at vi skal få et jevnt nivå på kurset. Dette er det perfekte kurset for å starte din Balboareise. Vi oppfordrer til å ta kurset flere ganger, og pensum vil variere litt fra semester til semester, avhengig av hvem som underviser. 

English: 

This is a beginner’s course where we learn the couple dance Balboa from scratch, guided by experienced instructors. Balboa is a swing dance that originated in the 1920s-1940s in California, USA. Originally it was two different dances which today have merged into one dance (pure Balboa and Balboa swing). Balboa’s distinctive style makes it a dynamic and fun dance, suitable for the crowded dance floors on which the dance originated. Close together and intimate one moment, fast swing with high tempo and lots of momentum the next. The dance is also known for fancy and varied footwork. During the course you will learn basic steps, some of the most common moves, techniques used in the dance and leading/following so that you can dance with others. It is important that you participate from the first class so that we can maintain a consistent level on the course. This is the perfect course to start your Balboa journey. We encourage you to take the course several times, and the syllabus will vary slightly from semester to semester, depending on who teaches.

Balboa 2

Kurset er en påbygning av nybegynnerkurset, og passer for deg som har tatt Balboa 1. Det er lurt å ta Balboa 2 flere ganger, for å repetere men også fordi instruktørene tilpasser kurset litt fra semester til semester. For å ta kurset forutsetter vi at du kan uphold/downhold, paddles, lollies, swivels og toss out (dvs. det vi hadde på Balboa 1). Vi tar inn nye turer og variasjoner, jobber med overganger og flyt i dansen. Tempoet i musikken økes litt fra forrige semester.

English: 

The course is an extension of the beginner’s course, and is suitable for those who have taken Balboa 1. It is also a good idea to take Balboa 2 several times, for repetition, but also because the instructors adapt the course slightly from semester to semester. To take the course, we assume that you know the uphold/downhold, paddles, lollies, swivels and toss out (i.e. what we had at Balboa 1). We incorporate new moves and variations, work with transitions and flow in the dance. The tempo of the music is slightly increased from last semester.

Balboa 3

Kurset er for deg som har danset minst ett år, og som fullt ut behersker pensum fra Balboa 1 og Balboa 2. Innholdet vil variere en del fra semester til semester, slik at du kan ta kurset mange ganger og alltid lære noe nytt.

Vi forventer at du veksler mellom upholds/downholds/shuffles, benytter alle basisturer, putter inn trinnvariasjoner, er komfortabel i raskere tempo og kan variere mellom å danse i åpen og lukket posisjon. På kurset vil vi øke tempoet ytterligere og jobbe mer med fotarbeid og variasjoner, samt nerde litt på teknikk. Hovedfokus vil hele veien være flyt i dansen. Du vil bli utfordret til å delta med egne ideer og ta mer ansvar for å utvikle din egen stil og teknikk. 

English: 

This is a course for those who have danced at least one year of Balboa and who completely master the curriculum of Balboa 1 and 2. The content will vary somewhat from semester to semester, so you can take the course many times and always learn something new.

We expect you to be able to switch between upholds, downhold and shuffles, utilise all the basic figures and weave in step variations in your dance. You are comfortable dancing to higher tempos and can switch between open and closed position with ease. In this course we will focus on increasing the tempo and improving our footwork. You will learn additional variations and nerd out on technique. A main focus throughout the course will be the flow of the dance. You will be challenged to participate with your own ideas and take more responsibility for developing your own style and technique.

Balboa Nerdekurs 

English: 

Slow Balboa

English: