Kurstilbudet vårt

Klubben arrangerer ukentlige kurs i boogie woogie, lindy hop, balboa, solojazz og collegiate shag på flere nivå. Beskrivelse av dansene. De fleste kurs har 12 kursganger. Oppstart er i januar og september, og påmelding annonseres i forkant – følg med på forsiden! Det er dessverre ikke mulig å begynne på kurs midt i semesteret.

Ikke alle kursene undervises hvert semester, se kursplanen for hvilke kurs som undervises for tiden

Lindy Hop

Lindy Hop 1

English below

Dette er et nybegynnerkurs i Lindy Hop, og passer for deg som aldri har danset før eller som har danset andre dansestiler. Lindy Hop er først og fremst en sosialdans som man lærer for å kunne danse med hvem som helst, og for å ha det moro!

Dansen oppsto i det afro-amerikanske miljøet i Harlem i New York på 1910-1930 tallet. Lindy Hop ble danset til datidens pop-musikk; swing jazz. Musikken og dansen er tett knyttet, og derfor danser vi fremdeles til swing jazz.

Lindy Hop er, i likhet med swing jazz, energisk og har mye rytmer. Både i dansen og i musikken er individualitet og improvisasjon viktige elementer. I Lindy Hop er begge danserne like viktige i partnerskapet, og musikken blir ofte omtalt som den tredje partneren.

I dette kurset lærer du din valgte rolle som fører eller følger, og vi fokuserer på basisrytmer, grunnleggende figurer, lekenhet og musikalitet. Vårt mål er at du skal kjenne danseglede og kunne begynne å danse sosialt.

Kurset holdes på norsk eller engelsk, dette avhenger av deltakerne på kurset.


This is a Lindy Hop beginner’s course. Lindy Hop is a fun and playful social dance. This level is suitable for those who have never danced before or who have danced other dance styles.

The dance originated in the African-American communites in Harlem, New York in the 1910-1930s. Lindy Hop was danced to the pop music of the time; swing jazz. The music and the dance are closely linked, which is why we still dance to swing jazz.

Lindy Hop is, like swing jazz, energetic with a lot of rhythm. Both in the dance and in the music, individuality and improvisation are important elements. In Lindy Hop, both dancers are equally important in the partnership, and the music is often referred to as the third partner.

In this course you will learn your chosen role as leader or follower, and we focus on basic rhythms and steps, playfulness and musicality. Our goal is for you to feel the joy of dancing and be able to start dancing socially.

The course is held in Norwegian or English, depending on the participants.

Lindy Hop 2

For å kunne følge dette kurset bør du ha vært gjennom de tre grunntrinnene groove walks, kicksteg/charleston og trippelsteg, samt kjenne til grunnleggende figurer som tuck turn, send out, sidebyside charleston, handtohand charleston, swingout og circle. Innholdet varierer litt fra semester til semester, og du kan fint gå kurset flere ganger. På dette kurset jobber vi videre med grunnleggende turer, og lærer kombinasjoner og variasjoner på disse med et mål om å bli tryggere på sosialdans. Fokuset på teknikk vil være litt høyere enn på Lindy 1.

Språk: kurset holdes primært på norsk, men kan tilpasses engelsktalende deltakere.


For this course you should know the three basic steps: groove walks, kick steps/charleston and trippel steps and know the basic figures such as the tuck turn, send out, side-by-side and hand-to-hand charleston, swing out and circle. The content of this course will vary from semester to semester, and can be taken multiple times. Focus will be improving the technique of the basic figures and learning some new ones, as well as adapting the dance to the music and your partner.

Language: the course is mainly held in Norwegian, but can be adapted to English speaking participants. 

Lindy Hop 3

Dette er nivået for deg som er ute etter å forbedre teknikken din, og utvide repertoaret ditt med flere variasjoner. På kurset vil vi jobbe videre med grunnleggende teknikkbegreper, f.eks. «stretch», «bounce» og «rope». Vi begynner også å danse til raskere musikk. Kursmaterialet på dette nivået varierer fra semester til semester i takt med hva de ulike instruktørene ønsker å formidle. Det er derfor et kurs du med fordel kan gå flere ganger. Kurset forutsetter at du behersker og varierer fritt mellom basisfigurene fra Lindy 1 og 2, og kan tilpasse dansen din til musikken.

Språk: kurset holdes primært på norsk.


This course if for those who are looking to improve their technique and expand their repetoar with more variations. In this course we will work on concepts such as strech, bounce and rope. The lessons will vary from semester to semester such that this is a course you can, and probably should, take multiple times.

Language: the course is mainly held in Norwegian.

Lindy Hop 4

Dette er nivået for deg som har tatt Lindy Hop 3 én eller flere ganger tidligere. Du er komfortabel med improvisasjon og at tempoet i musikken går opp, samtidig søker du kanskje noen verktøy for å utvikle ditt individuelle uttrykk videre? Kursmaterialet på dette nivået varierer fra semester til semester i takt med hva de ulike instruktørene ønsker å formidle. Du vil bli presentert for ulike konsepter og vil få størst utbytte av kurset dersom du også jobber med materialet utenfor kurset.

Språk: kurset holdes primært på norsk.


This is a course for advanced dancers with experience from Lindy Hop 3 one or several times. You should be comfortable with improvisation and fast tempo, but at the same time seek tools to develop your individual expression in the dance. Depending on the teachers, the content of the course will vary from one semester to another. You will be presented to several concepts and will benefit from practicing and applying these concepts outside of the weekly lessons. 

Language: the course is mainly held in Norwegian.

Egentrening

Egentrening er et åpent rom hvor du kan øve på det du har lært i timene, eller teste ut noe nytt. Du kan trene med dansepartner eller solo. Det vil være en instruktør til stede som spiller musikk, og kan være behjelpelig hvis man har spørsmål.


An open space where you can practice solo, or together with dance partners. A teacher will be present to play music and answer questions.

Solo jazz

Jazz 1

Nybegynnerkurs for deg som aldri har danset før, har danset andre dansestiler, eller som aldri har prøvd å danse solo. På dette kurset vil du lære deg grunnleggende dansebevegelser og rytmiske variasjoner som passer til jazzmusikk. Dette er et kurs som raskt gir mestringsfølelse og danseglede. 

Språk: Kurset holdes primært på norsk.


Beginners course for people who have never danced before, danced other dance styles or never tried solo dancing before. In this course you will learn basic dance moves and rhythmical variations fitting jazz music. This course will make you move straight away!

Language: the course is mainly held in Norwegian, but can be adapted to English speaking participants. 

Trickeration

Trickeration er ikke satt opp våren 2023

Trickeration er en autentisk jazzrutine som Norma Miller, en av danserne i “Whiteys Lindy Hoppers”, er kjent for. Den ble bl.a brukt på auditioner og er derfor, som navnet antyder, litt «tricky». Du bør ha danset litt fra før for å henge med, og vi anbefaler at du allerede kan shim sham eller andre jazzrutiner. 


Trickeration is an authentic jazz routine made famous by Norma Miller, one of the original Lindy Hoppers. It was used in auditions and is therefore, as the name implies, a bit tricky. You should have danced a bit jazz earlier to keep up with this routine. We recommend that you know Shim Sham or other jazz routines from before.

Jazz Showgruppe

Dette er et kurs for deg som ønsker inspirasjon til å lage egne koreografier! På kurset vil du få mulighet til å sette sammen egne sekvenser og samarbeide med andre for å jobbe fram en koreografi. Du vil få innsikt i hva som skal til for å lage en koreografi eller rutine, og hvem vet – kanskje avsluttes kurset med en framvisning av resultatet? Dette kurset er for erfarne dansere som er trygge på å danse autentisk jazz og/eller Lindy Hop. Perfekt for deg som har gått Lindy Hop 3 eller 4!

Collegiate Shag

Shag 1

Collegiate shag er en av de eldste swing-dansene som oppstod i USA på 20-tallet og var populær spesielt blant ungdommer. Det er en morsom og energisk dans med grunntrinn på seks takter som danses ofte til rask swing-musikk og er morsom å se på! Collegiate shag gir deg en helt spesiell følelse med sin crazy footwork og flytende lead-n-follow variasjoner. I de siste årene har shag blitt veldig populær i Europa, og nå kan DU også lære den på Bårdar Swing Club!

Dette kurset passer for deg som har danset en annen type swing før, men ingen forkunnskaper kreves.

Vi skal lære forskjellige grunntrinn, enkle og litt mer avanserte figurer samt noen variasjoner for å improvisere til musikken.


This course is for people who have never danced Collegiate Shag before. It is beneficial is you have danced another swing dance before, but it is not required. During this course you will learn different basic steps, simple and more advanced figures. And we will focus on improvising to the music.

Shag 2

Dette kurset er for deg som har gått på Shag 1 en eller flere ganger. Du må være komfortabel med grunnstegene og lede og følge enkle turer. Som bytt plass og sugar push. I dette kurset vil du lære deg nye grunnsteg, turer og variasjoner og øve i høyere tempo.


This course is for dancers who already went through level 1 one or several times. You have to be confident doing basic steps on slow tempo and leading/following simple figures, like change of place or sugar push. In this course you will learn new kinds of basic steps, figures and variations, and practice what you already know in higher tempo. The curriculum this semester will be different from last semester.

Shag 3

This is a course for you that have danced shag for a while, and want to dig deeper into more complex moves and variations. In this course, we will also be practicing in higher tempo. You should have taken Shag 2 one or more times before. It is best if you talk to an instructor about whether you should move on to this level. 

Boogie Woogie

Boogie 1

Nybegynnerkurs i Boogie Woogie holdes av Bårdar Danseinstitutt. Meld deg på her. Alle som deltar på dette kurset kan også sosialdanse hos BSC.

Boogie 2

A course for you, who has either taken a beginner course one or several times, or has already taken Boogie 2 and continues to work on their move vocabulary, musicality and freedom in the dance. You have to be confident doing basic steps on slow tempo, leading/following simple figures like change of place or simple spins, know a little about music structure and breaks. Don’t hesitate to ask an instructor for help if you’re unsure about your level. All participants are also invited to go to Boogie Open to practice and have fun.

Boogie 3

A course for those who have danced for a while, and have taken Boogie 2 one or several times. It is best if you talk to an instructor about whether you should move on to this level. You have to be confident dancing to medium tempo, alternating 6- and 8-beat figures, using simple solo jazz and variations to make your dance musical. The course will focus, among other things, on footwork variations and better communication with your partner. 

Balboa

Balboa 1

Dette er et nybegynnerkurs hvor vi lærer pardansen Balboa fra skrætsj, med erfarne instruktører. Balboa er en swingdans som oppstod på 1920-1940 tallet i California, USA. Opprinnelig var det to ulike danser som i dag har smeltet sammen til én dans (pure Balboa og Balboa swing). Balboaens særegne stil gjør den til en dynamisk og morsom dans, velegnet for de trange dansegulvene dansen oppstod på. Tett sammen og intim det ene øyeblikket, rask swing med høyt tempo og mye momentum det neste. Dansen er også kjent for fancy og variert fotarbeid. I løpet av kurset vil du lære grunntrinn, noen av de vanligste turene, teknikker benyttet i dansen og føring/følging slik at du kan danse med andre. Det er viktig at du deltar fra første time for at vi skal få et jevnt nivå på kurset. Dette er det perfekte kurset for å starte din Balboareise.

Kurset går over 12 kursganger. Onsdager, kl 19.00-20.30 i Sal 5 på Bårdarinstituttet. Første time er 18. januar.

English: 

This is a beginner’s course where we learn the couple dance Balboa from scratch, guided by experienced instructors. Balboa is a swing dance that originated in the 1920s-1940s in California, USA. Originally it was two different dances which today have merged into one dance (pure Balboa and Balboa swing). Balboa’s distinctive style makes it a dynamic and fun dance, suitable for the crowded dance floors on which the dance originated. Close together and intimate one moment, fast swing with high tempo and lots of momentum the next. The dance is also known for fancy and varied footwork. During the course you will learn basic steps, some of the most common moves, techniques used in the dance and leading/following so that you can dance with others. It is important that you participate from the first class so that we can maintain a consistent level on the course. This is the perfect course to start your Balboa journey.

The course runs over 12 courses. Wednesdays, 19.00-20.30 in Room 5 at the Bårdar Institute. The first class is January 18.

Balboa 2

Kurset er en påbygning av nybegynnerkurset, og passer for deg som har tatt Balboa 1. Det er også lurt å ta Balboa 2 flere ganger, for å repetere men også fordi instruktørene tilpasser kurset litt fra semester til semester. For å ta kurset forutsetter vi at du kan uphold/downhold, paddles, lollies, swivels og toss out (dvs. det vi hadde på Balboa 1). Vi tar inn nye turer og variasjoner, jobber med overganger og flyt i dansen. Tempoet i musikken økes litt fra forrige semester.

Kurset går over 12 kursganger. Onsdager, kl 20.15-21.45 i Sal 5 på Bårdarinstituttet. Første time er 18. januar.

English: 

The course is an extension of the beginner’s course, and is suitable for those who have taken Balboa 1. It is also a good idea to take Balboa 2 several times, for repetition, but also because the instructors adapt the course slightly from semester to semester. To take the course, we assume that you know the uphold/downhold, paddles, lollies, swivels and toss out (i.e. what we had at Balboa 1). We incorporate new moves and variations, work with transitions and flow in the dance. The tempo of the music is slightly increased from last semester.

The course runs over 12 courses. Wednesdays, at 20.15-21.45 in Room 5 at the Bårdar Institute. The first class is January 18.

Balboa 3

Kurset er for deg som har danset minst ett år, og som fullt ut behersker pensum fra Balboa 1 og Balboa 2.

Dvs. at du veksler mellom upholds/downholds/shuffles, benytter alle basisturer, putter inn trinnvariasjoner, er komfortabel i raskere tempo og kan variere mellom å danse i åpen og lukket posisjon. På kurset vil vi øke tempoet ytterligere og jobbe mer med fotarbeid og variasjoner, samt nerde litt på teknikk. Hovedfokus vil hele veien være flyt i dansen. Du vil i større grad enn på lavere nivåer bli utfordret til å delta med egne ideer og ta mer ansvar for å utvikle din egen stil og teknikk. 

Kurset går over 12 ganger. Tirsdager 19:00-20:30, i sal 3 på Bårdar. Første time er 17. januar.

English: 

This is a course for those who have danced at least one year of Balboa and who completely master the curriculum of Balboa 1 and 2. This means you can switch between upholds, downhold and shuffles, you can utilise all the basic figures and weave in step variations in your dance. You are comfortable dancing to higher tempos and can switch between open and closed position with ease. In this course we will focus on increasing the tempo and improving our footwork. You will learn additional variations and nerd out on technique. A main focus throughout the course will be the flow of the dance.

To a greater extent than at lower levels, you will be challenged to participate with your own ideas and take more responsibility for developing your own style and technique.

This course lasts for 12 lessons. Tuesdays 19:00-20:30 in sal 3 at Bårdar. The lessons start January 17th. 

Balboa Egentrening og spesialkurs

Mandager kl 20.00 – 21.30 er det Balboa Egentreningstid i sal 5. Du må ha betalt treningsavgift (eller kursavgift) for å bruke egentreningstiden, for øvrig er egentreningstiden åpen for alle nivåer. 

Her vil det komme temakurs eller kortere spesialkurs i løpet av semesteret. Vi funderer blant annet på et “nerdekurs” med fokus på teknikk for Balboa-dansere på høyere nivå, over 4-5 uker. Påmelding vil isåfall bli annonsert i nyhetsbrev, følg med, følg med! 

Dersom ikke annet er annonsert, er tiden til fri benyttelse for de som vil egentrene. Ta med egen musikk og egen partner ved behov. Benytt gjerne Facebook-gruppa “Balboa egentrening” for å avtale med noen!

English: 

Mondays at 20:00 – 21:30 there is reserved time for Balboa self practice in room 5. You must have paid the training fee (or course fee) to use the self practice time. Self practice is open for all levels. 

There will be themed courses or shorter special courses during the semester at this time slot. Among other things, we are considering a «Balboa nerd course» with a focus on technique for Balboa dancers at a higher level, over 4-5 weeks. Registration will be announced in the newsletter, so stay tuned! 

Unless otherwise announced, the time is free for those who want to practice Balboa on their own. Bring your own music and your own partner if necessary. Feel free to use the Facebook group «Balboa self-training» to make an appointment with someone!