Kurstilbudet vårt

Klubben arrangerer ukentlige kurs i boogie woogie, lindy hop, balboa, solojazz og collegiate shag på flere nivå. Beskrivelse av dansene. De fleste kurs har 12 kursganger. Oppstart er i januar og september, og påmelding annonseres i forkant – følg med på forsiden! Det er dessverre ikke mulig å begynne på nybegynnerkurs midt i semesteret, men vi har ofte gratis introkurs på steder vi danser. På de høyere nivåene kan det være mulig å bli med på kurs midt i, gitt at det er plass og gir en grei fører-følger balanse.

Ikke alle kursene undervises hvert semester, se kursplanen for hvilke kurs som undervises for tiden

Lindy Hop

Lindy Hop 1


Lindy Hop 2


Lindy Hop 3


Lindy Hop 4 (holdes ikke våren 2024 / not offered in the spring term 2024)


Lindy Egentrening


Solo jazz

Jazz begynner (beginner)


Jazz litt øvet (beginner/intermediate)


Solo Jazz: The Tranky Doo 


Solo Jazz: Al & Leon’s Shim-Sham


Collegiate Shag

Shag 1

Collegiate shag er en av de eldste swing-dansene som oppstod i USA på 20-tallet og var populær spesielt blant ungdommer. Det er en morsom og energisk dans med grunntrinn på seks takter som danses ofte til rask swing-musikk og er morsom å se på! Collegiate shag gir deg en helt spesiell følelse med sin crazy footwork og flytende lead-n-follow variasjoner. I de siste årene har shag blitt veldig populær i Europa, og nå kan DU også lære den på Bårdar Swing Club!

Dette kurset passer for deg som har danset en annen type swing før, men ingen forkunnskaper kreves.

Vi skal lære forskjellige grunntrinn, enkle og litt mer avanserte figurer samt noen variasjoner for å improvisere til musikken.

This course is for people who have never danced Collegiate Shag before. It is beneficial is you have danced another swing dance before, but it is not required. During this course you will learn different basic steps, simple and more advanced figures. And we will focus on improvising to the music.

Shag 2

Dette kurset er for deg som har gått på Shag 1 en eller flere ganger. Du må være komfortabel med grunnstegene og lede og følge enkle turer. Som bytt plass og sugar push. I dette kurset vil du lære deg nye grunnsteg, turer og variasjoner og øve i høyere tempo.

This course is for dancers who already went through level 1 one or several times. You have to be confident doing basic steps on slow tempo and leading/following simple figures, like change of place or sugar push. In this course you will learn new kinds of basic steps, figures and variations, and practice what you already know in higher tempo. The curriculum this semester will be different from last semester.

Shag Up

Boogie Woogie

Boogie 1

Nybegynnerkurs i Boogie Woogie holdes av Bårdar Danseinstitutt. Meld deg på her. Alle som deltar på dette kurset kan også sosialdanse hos BSC.

Boogie 2

Boogie 3

Balboa

Balboa 1

Dette er et nybegynnerkurs hvor vi lærer pardansen Balboa fra skrætsj, med erfarne instruktører. Balboa er en swingdans som oppstod på 1920-1940 tallet i California, USA. Opprinnelig var det to ulike danser som i dag har smeltet sammen til én dans (pure Balboa og Balboa swing). Balboaens særegne stil gjør den til en dynamisk og morsom dans, velegnet for de trange dansegulvene dansen oppstod på. Tett sammen og intim det ene øyeblikket, rask swing med høyt tempo og mye momentum det neste. Dansen er også kjent for fancy og variert fotarbeid. I løpet av kurset vil du lære grunntrinn, noen av de vanligste turene, teknikker benyttet i dansen og føring/følging slik at du kan danse med andre. Det er viktig at du deltar fra første time for at vi skal få et jevnt nivå på kurset. Dette er det perfekte kurset for å starte din Balboareise. Vi oppfordrer til å ta kurset flere ganger, og pensum vil variere litt fra semester til semester, avhengig av hvem som underviser. 

English: 

This is a beginner’s course where we learn the couple dance Balboa from scratch, guided by experienced instructors. Balboa is a swing dance that originated in the 1920s-1940s in California, USA. Originally it was two different dances which today have merged into one dance (pure Balboa and Balboa swing). Balboa’s distinctive style makes it a dynamic and fun dance, suitable for the crowded dance floors on which the dance originated. Close together and intimate one moment, fast swing with high tempo and lots of momentum the next. The dance is also known for fancy and varied footwork. During the course you will learn basic steps, some of the most common moves, techniques used in the dance and leading/following so that you can dance with others. It is important that you participate from the first class so that we can maintain a consistent level on the course. This is the perfect course to start your Balboa journey. We encourage you to take the course several times, and the syllabus will vary slightly from semester to semester, depending on who teaches.

Balboa 2

Kurset er en påbygning av nybegynnerkurset, og passer for deg som har tatt Balboa 1. Det er lurt å ta Balboa 2 flere ganger, for å repetere men også fordi instruktørene tilpasser kurset litt fra semester til semester. For å ta kurset forutsetter vi at du kan uphold/downhold, paddles, lollies, swivels og toss out (dvs. det vi hadde på Balboa 1). Vi tar inn nye turer og variasjoner, jobber med overganger og flyt i dansen. Tempoet i musikken økes litt fra forrige semester.

English: 

The course is an extension of the beginner’s course, and is suitable for those who have taken Balboa 1. It is also a good idea to take Balboa 2 several times, for repetition, but also because the instructors adapt the course slightly from semester to semester. To take the course, we assume that you know the uphold/downhold, paddles, lollies, swivels and toss out (i.e. what we had at Balboa 1). We incorporate new moves and variations, work with transitions and flow in the dance. The tempo of the music is slightly increased from last semester.

Balboa 3

Kurset er for deg som har danset minst ett år, og som fullt ut behersker pensum fra Balboa 1 og Balboa 2. Innholdet vil variere en del fra semester til semester, slik at du kan ta kurset mange ganger og alltid lære noe nytt.

Vi forventer at du veksler mellom upholds/downholds/shuffles, benytter alle basisturer, putter inn trinnvariasjoner, er komfortabel i raskere tempo og kan variere mellom å danse i åpen og lukket posisjon. På kurset vil vi øke tempoet ytterligere og jobbe mer med fotarbeid og variasjoner, samt nerde litt på teknikk. Hovedfokus vil hele veien være flyt i dansen. Du vil bli utfordret til å delta med egne ideer og ta mer ansvar for å utvikle din egen stil og teknikk. 

English: 

This is a course for those who have danced at least one year of Balboa and who completely master the curriculum of Balboa 1 and 2. The content will vary somewhat from semester to semester, so you can take the course many times and always learn something new.

We expect you to be able to switch between upholds, downhold and shuffles, utilise all the basic figures and weave in step variations in your dance. You are comfortable dancing to higher tempos and can switch between open and closed position with ease. In this course we will focus on increasing the tempo and improving our footwork. You will learn additional variations and nerd out on technique. A main focus throughout the course will be the flow of the dance. You will be challenged to participate with your own ideas and take more responsibility for developing your own style and technique.

Balboa Nerdekurs 

English: 

Slow Balboa

English: