Referat fra årsmøtet 2021

Årsmøtet til Bårdar Swing Club ble avhold tirsdag 23. februar. Under finner du lenker til sakspapirene og referatet.

Ett nytt styre ble valgt på årsmøtet. Styret til Bårdar Swing Club består nå av

  • Marius Gundersen (leder)
  • Kristin Flood Strøm (nestleder)
  • Ignacio Cuervo (kasserer)
  • Guro Nilsen (sekretær)
  • Brage Eikanger
  • Nils Holta
  • Aase Victoria Wangen (vara)

Signert referat fra årsmøtet

Sakspapirer