Referat fra årsmøtet 2020

Årsmøtet til Bårdar Swing Club ble avhold tirsdag 18. februar. Under finner du lenker til sakspapirene og referatet.

Ett nytt styre ble valgt på årsmøtet. Styret til Bårdar Swing Club består nå av

  • Marius Gundersen (leder)
  • Kristin Flood Strøm (nestleder)
  • Ignacio Cuervo (kasserer)
  • Guro Nilsen (sekretær)
  • Silje Rognsvåg
  • Brage Eikanger
  • Johannes Barstad

Signert referat fra årsmøtet

Sakspapirer.