KORONA-VIRUSET: Kurs og sosialdans avlyses

Kjære dansere,

Kurs og sosialdanser i regi av BSC er fra og med 11. mars AVLYST inntil videre.

Det skjer på bakgrunn av at Oslo kommune har hevet beredskapsnivået og innført restriksjoner for arrangementer, samt at FHI råder til at det skal holdes minst 1 meters avstand fra andre personer. Flere andre danseklubber har også innstilt sine aktiviteter.

Styret gjør en løpende vurdering av situasjonen og kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Vi minner om å vaske hendene godt og holde deg hjemme dersom du føler deg syk eller har vært i smitterammede områder.

Styret i Bårdar Swing Club