Innkalling til årsmøte 2020 i Bårdar Swing Club

Hei og velkommen til nye medlemmer og takk for sist til gamle!

Som medlem av Bårdar Swing Club er du invitert til årsmøtet, hvor du har stemmerett.

Bårdar Swing Clubs årsmøte 2020 avholdes tirsdag 18. februar kl. 18.00 i «Halli» på BLS.
Adressen er Nordahl Bruns gate 22.

– Det blir sosialdans etter møtet!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 4. februar.
Sakene kan sendes til styret@bardarswingclub.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut på e-post en uke før årsmøtet. Se klubbens vedtekter for informasjon om valg, kjønnsfordeling, stemmerett og årsmøtets oppgaver.

Velkommen til årsmøte!

Husk at medlemskap for 2020 må være betalt for å kunne være med i møtet – hvis du ikke har gjort det kan du gjøre det her.

Med vennlig hilsen
styret i Bårdar Swing Club
v/ Guro Nilsen