Referat fra årsmøtet 2019

Årsmøtet til Bårdar Swing Club ble avhold tirsdag 19. februar. Under finner du lenker til referatet og de reviderte sakspapirene. Sakspapirene som ble sendt ut før årsmøtet inneholdt noen feil, som nevnt i referatet. Disse feilene har blitt fikset i denne versjonen.

Ett nytt styre ble valgt på årsmøtet. Styret til Bårdar Swing Club består nå av

  • Marius Gundersen (leder)
  • Harald Svandal Presthus (nestleder)
  • Ignacio Cuervo (kasserer)
  • Liv Randi Holann (sekretær)
  • Guro Nilsen
  • Kristin Flood Strøm
  • Silje Rognsvåg (vara)

Referat fra årsmøte (signert og scannet versjon)

Reviderte årsmøtepapirer (tidligere utsendte årsmøtepapirer).