Oppsummering fra Strategisamling 2018

De siste årene har Bårdar Swing Club vokst i medlemsmasse, kurstilbud og sosialdanstilbud. Den 13.januar ble det avholdt en strategisamling i klubben for å diskutere hvordan klubben fungerer i dag, og hvordan vi vil at klubben skal utvikle seg videre. Representanter for ulike grupper i klubben – festkom, instruktør- og DJ-koordinatorer, komstab og representanter fra WJ, OBW og junijazz deltok sammen med deler av styret.

Status per i dag er at vi tildeler ca 350 kursplasser i året, og vi har ventelister på de mest populære kursene – spesielt på lindy 1. Det totale medlemstallet har også økt sakte men sikkert de siste årene. I 2017 har vi hatt ca 80 sosiale eventer, og mange av disse har vært utenfor Bårdar-instituttet, slik at vi har fått mer eksponering. Økonomisk går det veldig bra; overskuddet fra kursene går til å finansiere klubbens fester, men vi har også lagt oss opp en del penger på bok de siste årene.

I medlemsundersøkelsen som ble gjennomført før jul kom det frem at medlemmene våre synes vi er gode på sosialdans, at vi har veldig gode kurs og flinke instruktører, og at det sosiale miljøet er veldig bra. Alt i alt er folk stolte av klubben vår!

På spørsmål om hva det kan bli mer av, ble det korte svaret «mer av alt!». Det etterspørres flere plasser på nybegynnerkurs (mange ønsker å rekruttere venner til dansing), flere kurs på høyeste nivå (for å holde på de erfarne danserne), mer sosialdans og gjerne flere mindre workshops for å få ny input. De viktigste faktorene som nevnes for at folk vil fortsette, er at man får plass på kursene man ønsker å gå, at venner/kjærester fortsetter å danse, at kursene går til bra tider og at sosiale eventer fortsetter å ha lav terskel.

De viktigste sakene som ble diskutert videre, var sosialdanstilbudet, kurstilbudet, instruktøropplæring og hvordan vi unngår å slite ut frivillige. Vi snakket også litt om hvordan vi kan gjøre det tydelig for nye dansere hvem som danser hvilke danser.

Det ble konkludert med at vi vil opprette en sosialdanskomité som skal ta seg av sosialdanser utover tirsdagsdansene. Det var stemning for å ha flere sosialdanser med en dansestil (for eksempel boogie-tedans), men som et tillegg til miksdansene. For å dekke interessen vi har på lindy 1, ble det foreslått å ha tastere/introkurs som en del av opplegget på noen av sosialdansene.

Det er ikke nødvendigvis løsningen å ha flere kurs i det vanlige semesteret; en måte kan være å benytte flere av månedene (mai,juni,august) til miniworkshops og kortere kurs. For å gjøre det lettere for folk som ikke har arrangert noe i Bårdar-sammenheng å arrangere slike små events, skal styret lage en infopakke som forklarer hvordan man går frem.

Et tiltak for å bedre kurstilbudet er å se på å bruke andre lokaler, slik at vi kan ha flere kurs tidligere på kvelden. Større lokaler kan også gjøre at vi kan ha flere kursdeltakere uten å øke behovet for instruktører, slik at vi utnytter ressursene vi har bedre. Det ble satt ned en komite som skal jobbe med dette.

Det ble også satt i gang et initiativ for instruktørutvikling, der man ser for seg å snakke med f.eks. Gøteborg.

For å gjøre det tydelig om man danser flere roller/stiler, ble det bestemt at vi skal lage buttons eller armbånd som man kan bruke på større eventer for å gjøre det lettere for nye dansere. Dette vil også gjøre det lettere å vise at vi har dansere som danser den utradisjonelle rollen, eller danser switch.

Til sist ble styrets rolle diskutert. Det sittende styret fra 2017 har vært meget aktivt, og det kom innspill om at det ikke alltid er like lett å se hva som er styrets ansvar og hva det enkelte styremedlem har tatt på seg utover det. Styret må derfor passe på å synliggjøre hvem som har gjort hva, slik at vi får frem at det er mange som deltar i drift av klubben. Videre skal styret gi gruppene nok autonomitet til å gjøre ting på eget initiativ, men gruppene skal også respektere styrets mandat, som går på å koordinere klubbens aktiviteter og gjennomføre drift som bestemt av årsmøtet. Jo større klubben blir, jo viktigere blir det med god koordinering.