Årsmøtet avholdes mandag 19. februar kl 18.00

Bårdar Swing Clubs årsmøte avholdes mandag 19. februar kl 18.00 på BLS i «Halli». Adressen er Nordahl Bruns gate 22, 0165 Oslo.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 5. februar. Sakene kan sendes til styret@bardarswingclub.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut på e-post en uke før årsmøtet. Se klubbens vedtekter for informasjon om valg, kjønnsfordeling, stemmerett og årsmøtets oppgaver her: /wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20130219-Lov-for-B%C3%A5rdar-Swing-Club.pdf

Det blir sosialdans etter møtet.

Velkommen til årsmøte!

Husk at medlemskap for 2018 må være betalt for å kunne være med i møtet.