Årsmøte 25. februar

Bårdar Swing Clubs årsmøte avholdes tirsdag 25. februar kl 19.00 på Kulturhuset, Youngstorget 3.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 11. februar. Sakene kan sendes til styret@bardarswingclub.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut på e-post en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Husk at medlemskap for 2014 må være betalt for å kunne være med i møtet.

Les utdrag fra NIFs lovnorm for idrettslag om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget